Bildnix - строителна компания

Т: +359 / 56 - 810 - 691

Направете запитване
Проекти

Обединено Детско Заведение "Надежда" в кв. "Меден Рудник"

  • Бургас Град:
  • 2014 Година:
  • 1606 м2 РЗП:
  • 12.07.2012 - 24.01.2014 Срок за изпълнение:
  • Община Бургас Клиент:

По договора за СМР № 70-00-123 (48) от 17.09.2012 г. за изпълнение на "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда"" - изграждане на блок "Б", гр. Бургас, възложен по реда на ЗОП, финансирано от Международна Банка за възстановяване и развитие, "Билдникс" ЕООД извършва изпълнението на СМР за обекта. 

Обектът се намира в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", и представлява ново строителство на двуетажна сграда с басейн в сутерена със ЗП 580 м2, РЗП 1606 м2, площадкови инсталации и вертикална планировка. Обекта е изпълнен с акт 15 от 12.12.2013 г., с разрешение за строеж № B - 22/12.07.2012 г.  и въведен в експлоатация с акт 16 от 24.01.2014 г. и е трета категория.