Bildnix - строителна компания

Т: +359 / 56 - 810 - 691

Направете запитване
Новини
Обратно към новини

18.06.2020 г.

НАПРЕДЪК ПО „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАРОВ КОМПЛ. КАРНОБАТ"

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАРОВ КОМПЛЕКС КАРНОБАТ“

 

Физическия напредък на изпълнение на строително-монтажните работи е 47%.

Към момента се извършват следните СМР по подобекти:

Приемно здание

  • СМР част Конструктивна изпълнени са от ос 0 до ос 5 /Етап 1/:

-          СМР по усилваща конструкция – стоманобетон;

-          СМР по усилваща конструкция – доставка и монтаж на стоманени елементи за усилване на колони;

-          СМР по конструкция – стоманобетон – изградени нови вертикални елементи;

-          СМР по конструкция – стоманена конструкция - доставка и монтаж на нови вертикални връзки, демонтаж на покривна стоманена конструкция;  доставка и монтаж на нова покривна конструкция;

  • СМР част Архитектурно Строителна – външни от ос 0 до ос 5 /Етап 1/, изпълнени са: демонтажни и полагане топлоизолация по западна фасада, монтаж на стенна облицовка; подмяна на съществуваща дограма с PVC дограма с прекъснат термомост и стъклопакет;
  • СМР част Архитектурно Строителна - вътрешни работи от ос 0 до ос 5 /Етап 1/: изпълнени са: изграждане на преградни стени, мазилки по стени помещения; фаянс по стени санитарни помещения; демонтаж каменна облицовка – Етап 2/сутерен и 1 етаж/
  • СМР част ВиК – Изпълнени са водопровод и канализация -от ос 0 до ос 5 /Етап 1/
  • СМР част Електро – Изпълнени са захранващи линиии за осветителна и силова инсталации, и СКС от ос 0 до ос 5 /Етап 1/. Изпълняват се -Доставка и изтегляне на кабел СВТ  в гофрирана тръба – сутерен Етап 2
  • СМР част ОВК – -доставка на система за централна климатизация на сградата, в т.ч. външни; -Монтаж на система за централна климатизация на сградата, в т.ч. външни и вътрешни от ос 0 до ос 5 

 

Пешеходен подлез:

  • Изпълняват се: СМР по усилваща конструкция - ст. бетон; СМР по метална конструкция - навеси
  • Изпълнени са: СМР по част АС – демонтаж и разваляне на стоманобетонова настилка СМР по В и К – канализация

Перони 1, 2 и 3

  • Изпълняват се: Работи по перонното покритие на Перон 1 - югозападна зона; Работи по перонното покритие на Перон 2 - югозападна зона
  • Извършват се следните СМР по двата перона: Демонтаж на съществуваща настилка, рехабилитация на основа; нови бордове по ръба на пероните от страна на 1-ви коловоз; полагане на тактилни ивици; изпълнение на фундаменти за стълбове за осветление и тръбна мрежа за кабелни трасета;