Bildnix - строителна компания

Т: +359 / 56 - 810 - 691

Направете запитване
За нас

Основната цел на дружесвото в тези трудни и предизвикателни времена е осигуряване на ликвидност на „Билдникс“ ЕООД, съумяването да се запази възможността дружеството да оперира на пазара за вбъдеще и запазването на квалифицирания и обучен дългогодишен персонал на фирмата. Дружеството възнамерява именно в тези цели да насочи отпуснатите средства от Европейският фонд за Регионално Развитие и Европейския съюз по настоящата процедура.