Bildnix - строителна компания

Т: +359 / 56 - 810 - 691

Направете запитване
За нас
  • 25+Жилищни сгради
  • 5+Индустриални проекта
  • 10+Сгради с обществено значение

 

 БИЛДНИКС” ЕООД  е строителна фирма с над двадесет годишна история и прогресиращи възможности. През годините след създаването си, фирмата непрекъснато се развива и сега разполага с персонал от висококвалифицирани специалисти. Основен предмет на дейност на фирмата е  извършване на монтажни дейности свързани с изграждането на : жилищни и обществени сгради, ваканционни селища, реконструкции на сгради, инфраструктурни обекти, ремонти на луксозни къщи и заведения за обществено хранене, като всички наши обекти са с издадено Разрешение за ползване /Акт Обр.19/

 

Фирма “БИЛДНИКС“ ЕООД използва само най-съвременните и качествени технологии и материали по Европейските стандарти и изпълнява всички видове строително-монтажни и инсталационни работи в минимални срокове и високо качество.

 

БИЛДНИКС” ЕООД  е активен член на Камара на строителите в България,   Търговско-пронишлена палата и КРИБ. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Първа група – от първа до пета категория, Втора група – от втора до четвърта категория,  Четвърта група – от първа до четвърта и Пета група.

 

Фирма БИЛДНИКС ЕООД    е  разработила,  внедрила   и  е сертифицирана  по Система  за  управление  на  качеството ISO 9001:2015, система за опазване на околната среда ISO 14001:2015, както и система по безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Екипът на строителната фирма е съставен от висококвалифицирани специалисти и изпълнители.

 

             За нуждите на строителната дейност фирмата разполага с нужната механизация и основни средства за извършване на високо строителство и всички довършителни и ремонтни дейности : най-съвременни кофражни системи, скеле,  преносими ел. инструменти и всички необходими за стрителния процес машини, съоръжения и оборудване. Ако възникне нужда от специализирана техника и механизация, същата се наема от  фирми подизпълнители, които са дългогодишни партньори.С дейността си и изпълнените обекти Билдникс е изградила името си на добър изпълнител и коректен партньор.

 

             Основната цел е клиентите да са напълно удовлетворени и с удоволствие да се връщат отново при нас. Затова ние се стремим да следваме новите тенденции в строителството, да работим с най-добрите доставчици на материали и с най-добрите консултанти. Техниката и специалистите, с които разполагаме са гаранция за бързото и качествено изпълнение. Всичките ни обекти са издадени с акт Образец 16.

 

 

             През последните години фирма „БИЛДНИКС“ ЕООД е участвала в множество обществени поръчки .