Bildnix - строителна компания

Т: +359 / 56 - 810 - 691

Направете запитване
За нас

"Билдникс" ЕООД притежава редица сертификати, даващи право на фирмата за изграждане, ремонт и реконструкция на всички видове стоирелни съоражения и сгради, в съображение с ISO (International Organization for Standartization) - Международна Организация за Стандартизация.